Bệnh viện tự chủ tài chính: Phải rạch ròi công – tư

An Nhiên

Nhiều bệnh viện công đã tự chủ được phần lớn kinh phí hoạt động, đồng thời có bước chuyển từ tư duy phục vụ sang tư duy cung ứng dịch vụ, đáp ứng hài lòng của người bệnh.

Song quá trình tự chủ tài chính tại các bệnh viện cũng đang bộc lộ không ít những bất cập, chưa rạch ròi công - tư, đòi hỏi phải có sự đổi mới trong quản lý, vận hành chính sách này.

Thực tế cho thấy, nhờ có xã hội hóa mà các bệnh viện có máy móc, trang thiết bị hiện đại, huy động được các nguồn lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. Kết quả nghiên cứu 18 bệnh viện công thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của Viện Chiến lược và chính sách y tế, Vụ Kế hoạch, tài chính, Bộ Y tế cho thấy, các bệnh viện tuyến trung ương và thành phố lớn hưởng lợi nhiều hơn từ cơ chế tự chủ. Các bệnh viện này thu hút được nhiều người bệnh có khả năng chi trả các dịch vụ kỹ thuật cao, có khả năng huy động vốn đầu tư từ nguồn xã hội hóa dễ dàng. Còn các bệnh viện tuyến huyện khả năng tự chủ rất hạn chế. Điều đó cũng làm dịch chuyển nguồn lực y tế có chất lượng cao từ tuyến dưới lên tuyến trên.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề của Quốc hội cho rằng, về lâu dài các bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính cần tách bạch khu vực xã hội hóa với khu vực khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Các nhà quản lý cho biết, vấn đề tự chủ tài chính sẽ dẫn tới xã hội hóa nhưng phải rành mạch về công - tư, không được công tư lẫn lộn trong đơn vị y tế công lập để đảm bảo công bằng, không gây phản cảm, tránh tình trạng chỉ có bệnh viện tuyến trung ương phát triển, quá tải bệnh nhân, còn tuyến dưới thì yếu kém, vắng người bệnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet