Bí thư Đinh La Thăng: Để bệnh viện tự chủ đấu thầu thuốc

An Nhiên

Trong buổi làm việc với Sở Y tế, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã gỡ các nút thắt trong vấn đề y tế của thành phố.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Sở Y tế thừa nhận trong quá trình đấu thầu tập trung, Sở Y tế gặp nhiều khó khăn về vật tư tiêu hao do mặt hàng đa dạng, không đạt được sự thống nhất từ các chuyên gia của những đơn vị thụ hưởng.

Bên cạnh đó, việc đấu thầu tập trung sẽ khiến cho các bệnh viện giảm tính tự chủ, không thể đáp ứng nhanh các vấn đề xảy ra nếu các công ty trúng thầu thiếu thuốc, thiếu vật tư trong thời điểm nào đó, không cung ứng kịp cho bệnh viện.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế, để giải quyết vấn đề này, thay vì thực hiện đấu thầu trang thiết bị tập trung như trước, Sở Y tế đề xuất giao quyền về cho các bệnh viện tự chủ và chưa tự chủ hoàn toàn về mặt tài chính nhưng có mong muốn và có khả năng tự tổ chức đấu thầu. 

Riêng các đơn vị không có khả năng tự đấu thầu thì Trung tâm mua sắm hàng hóa tài sản công, Sở Y tế sẽ tiếp tục đấu thầu tập trung trong khi chờ Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn đấu thầu tập trung.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP thẳng thắn nhận xét, Trung  tâm mua sắm hàng hóa tài sản công đã thành lập 3 năm nay nhưng vẫn không đấu thầu được là thất bại.

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu Sở Y tế trao quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm cho các bệnh viện trong mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao y tế. Giao toàn quyền từ nhân sự, tài chính, và các nhiệm vụ liên quan cho bệnh viện. Sở Y tế sẽ có nhiệm vụ giám sát và tham mưu cho UBND TP. Bệnh viện nào làm sai sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

Bí thư cũng đề nghị ngành y tế đẩy mạnh xã hội hóa, nghiên cứu chuyển một hoặc một vài bệnh viện hoạt động theo mô hình doanh nghiệp để thí điểm, xem xét đề xuất cơ chế bệnh viện công góp thương hiệu, con người trình độ cao, kết hợp với vốn doanh nghiệp. 

Sở Y tế chủ động đề xuất cơ chế giá dịch vụ y tế để thực hiện tiến đến tính đúng, tính đủ; quản lý giá thuốc, khắc phục tình trạng hoa hồng trong các cơ sở y tế...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet