Bí thư Hoàng Trung Hải: Phải khắc phục nhận thức “Hà Nội không vội được đâu”

N. Huyền

Đây là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh diễn ra ngày 10/5.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo đó, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ: Cả hệ thống chính trị Thành phố phải quyết liệt đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; phải khắc phục bằng được nhận thức lâu nay “Hà Nội không vội được đâu”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính, lành mạnh hóa nền hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, chất lượng công việc, để phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt nhất… Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tất cả các cấp, các ngành, tránh cách làm hình thức, kém hiệu quả.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 5 năm (2011-2015), các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị của Hà Nội đã tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20 của Thành ủy. Cụ thể, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nề nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, quản lý nhà nước; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng của nhân dân (nhất là trong quản lý trật tự xây dựng và quản lý đất đai).

Ngoài ra, cán bộ, đảng viên vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước, hương ước của địa phương nơi cư trú nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Việc phát hiện và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến kịp thời đã có tác động lớn trong giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, xây dựng đảng bộ các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã biểu dương 48 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Đồng thời, nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Thành phố đạt được sau 5 năm triển khai, đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, nề nếp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet