Bí thư Thành ủy Hà Nội: Năm 2017 là "Năm kỷ cương hành chính"

N. Huyền

Sáng 5/12, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: Thành phố lựa chọn chủ đề công tác năm 2017 là "Năm kỷ cương hành chính".
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Năm 2017 là
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Theo đó, Hà Nội quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của Thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng.  

Trong bài phát biểu, đồng chí Bí thư Thành ủy đã gợi ý một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của kỳ họp để các đại biểu nghiên cứu trong quá trình thảo luận, quyết định.

Cụ thể, về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2017 và kết quả 3 năm triển khai Luật Thủ đô, Bí thư Thành ủy đề nghị các vị đại biểu bám sát các Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và kết quả 3 năm triển khai Luật Thủ đô; căn cứ tình hình thực tiễn của Thành phố và từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện sự phát triển của Thành phố từ khi có Luật Thủ đô, nhất là trong năm 2016. Chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích, làm rõ nguyên nhân. Trong đó, chú ý đối chiếu với các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình năm tới về cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức, xác định rõ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cho năm 2017. 

Đặc biệt chú trọng các giải pháp đẩy mạnh thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành uỷ; 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố; giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, các lĩnh vực công tác còn yếu kém, đang được dư luận và cử tri đặc biệt quan tâm, như: cấp nước sạch, nhất là khu vực nông thôn; xử lý ô nhiễm môi trường các sông, hồ, làng nghề, xử lý rác thải, nước thải; giải ngân xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề vi phạm trật tự xây dựng… 

Về các nghị quyết trình tại kỳ họp, các vị đại biểu căn cứ quy định của pháp luật; quy định của Trung ương, Thành phố; thẩm quyền của HĐND Thành phố và tình hình cụ thể của Hà Nội hiện nay để thảo luận, phân tích đầy đủ, toàn diện, đi đến thống nhất trước khi HĐND Thành phố quyết nghị, bảo đảm khách quan, phù hợp, thống nhất với định hướng cả kỳ kế hoạch 2016 - 2020, làm cơ sở để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2017. 

Đối với các nghị quyết chuyên đề, các vị đại biểu HĐND Thành phố nghiên cứu, trao đổi kỹ lưỡng, đối chiếu với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn, xem xét tính hiệu quả và ảnh hưởng có thể có của những quyết sách này tới đời sống xã hội, để những nghị quyết được thông qua là những quyết sách quan trọng, có cơ sở pháp lý chặt chẽ, hợp hiến, hợp pháp, có tính khả thi cao, giúp tháo gỡ được những khó khăn trong thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội Thủ đô.

Trong đó, đặc biệt quan tâm thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng là: Dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020. Trong điều kiện tỷ lệ điều tiết ngân sách của Trung ương đối với Hà Nội giảm so với trước (còn ở mức 35%), nhu cầu nguồn vốn cho đầu tư phát triển của Thủ đô lại rất lớn, đòi hỏi Thành phố phải huy động mọi nguồn lực, trong đó chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa bằng nhiều hình thức, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Bí thư Thành ủy mong muốn hệ thống chính trị các cấp và các vị đại biểu HĐND từ Thành phố tới cơ sở chung sức, đồng lòng, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet