Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ do Bộ Chính trị phân công sau Đại hội Đảng 12

Nguyễn Cường

Trong thời gian này đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Văn Thưởng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành hoạt động của Thành ủy TP.HCM.

Sáng ngày 17/10 Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM đã tiến hành phiên bế mạc. Về công tác nhân sự, theo quy định, việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư Thành ủy TP.HCM thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. 

Trong thời gian chờ Bộ Chính trị điều động nhân sự, ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy sẽ điều hành hoạt động của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm kinh tế lớn của vùng, của cả nước, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước, việc chuẩn bị nhân sự Bí thư Thành ủy gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị khóa XII của Đảng.

Do vậy để sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 sẽ phân công đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy TP.HCM là đúng quy định, quy trình công tác nhân sự của Đảng.

Trong thời gian này ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy sẽ  điều hành hoạt động của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 10 đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 người.

Các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM là: ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; ông Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy.

Ông Tất Thành Cang đã trở thành Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 13 người. Trong đó ông Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 10.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh gồm 35 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết, cùng với 7 đại biểu đương nhiên, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet