BIDV: 6 tháng dự nợ tín dụng tăng 9,1%, nợ xấu dưới 2%

N.Hoài

6 tháng đầu năm Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) đạt mức tăng trưởng dư nợ tín dụng 9,1%, lợi nhuận trước thuế đạt 3.016 tỷ đồng, trong khi nợ xấu được kiểm soát dưới 2%...

BIDV vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với nhiều chỉ tiêu kinh doanh khả quan. Xét về quy mô tổng tài sản, BIDV đạt 730 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm trước và 14% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt gần 535 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm trước và 9,1% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung 6% của toàn ngành ngân hàng.

6 tháng đầu năm BIDV đạt tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng 9,1%, lợi nhuận trước thuế 3.016 tỷ đồng

Chất lượng tín dụng được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu xấp xỉ 2% thông qua triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp xử lý nợ xấu. Nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt, bền vững, đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn hoạt động: huy động vốn thị trường 1 đạt trên 574 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm trước, 11,2% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung 4,4% của toàn ngành ngân hàng.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 5/2015 BIDV hoàn thành việc sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB). Vốn điều lệ của ngân hàng sau sáp nhập đạt 31.481 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 28.112 tỷ đồng thời điểm đầu năm.

Thời gian tới BIDV sẽ hoàn tất các thủ tục tăng vốn thêm 2.692 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông BIDV thông qua và đã được NHNN chấp thuận. Đồng thời, sẽ tiếp tục thực hiện tăng vốn từ việc xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư tài chính/cổ đông chiến lược, phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet