BIDV: Hoàn thành căn bản Đề án tái cơ cấu, chuyển đổi và vận hành ngân hàng

BT

Trong 2 ngày 27-287/7, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BIDV lần thứ XII đã đề ra, nổi bật là việc hoàn thành căn bản Đề án tái cơ cấu, chuyển đổi và vận hành thông suốt BIDV theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP), công ty đại chúng. Các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh hàng năm đều tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Quy mô, phạm vi, lĩnh vực, thị trường hoạt động ngày càng mở rộng, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, ổn định đời sống và nâng cao thu nhập cho người lao động. Cùng với đó, BIDV luôn giữ vững vai trò là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, mở rộng các quan hệ hợp tác đối ngoại, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng góp phần thúc đẩy hợp tác kinh doanh gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng và thực thi có hiệu quả công tác an sinh xã hội trong nước và quốc tế.

Đồng chí Trần Bắc Hà, Bí thư Đảng bộ BIDV phát biểu khai mạc 
Đại hội     Nguồn:cpv.org.vn

Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản về huy động vốn, tín dụng tăng trưởng ở mức trên 17%, tổng tài sản đến 30/6/2015 đạt trên 534 nghìn tỷ, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2010, chiếm thị phần 12,7% toàn hệ thống ngân hàng; Doanh thu từ kinh doanh tiền tệ đạt bình quân hơn 1.000 tỷ đồng/năm; Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 8%/năm, nộp ngân sách 8.000 tỷ trong 5 năm; thu nhập người lao động tăng bình quân 13%/năm…

Phát huy kinh nghiệm và truyền thống trong lĩnh vực đầu tư phát triển và thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng bộ BIDV với Đảng bộ một số tỉnh, thành phố, BIDV đã chủ động đề xuất, phối hợp với các địa phương và đầu mối tổ chức việc liên kết kinh tế vùng Nam Trung bộ theo hình thức tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi đối với các địa phương từ việc nắm bắt định hướng, mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế tại mỗi địa bàn để tham mưu với cấp ủy, chính quyền về các giải pháp biện pháp, cơ chế chính sách đến việc tổ chức xúc tiến kêu gọi đầu tư và trực tiếp cấp tín dụng, dịch vụ, hỗ trợ an sinh xã hội. 

 

Đảng bộ BIDV đón nhận Cờ thi đua do Đảngbộ Khối Doanh nghiệp 
Trung ương trao tặng     Nguồn:cpv.org.vn

Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận, BIDV vẫn đang bộc lộ những tồn tại bất cập ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững và hội nhập, tăng trưởng và an toàn. Đó là cơ cấu tổ chức còn chưa thật sự hợp lý, phương thức và năng lực quản lý chưa phù hợp với quy mô phát triển, một số cơ cấu lớn trong hoạt động còn có khoảng cách với chuẩn mực và thông lệ quốc tế... 

Tại Đại hội, các tham luận cũng đánh giá nghiêm túc và sâu sắc vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với hoạt động của BIDV trong 5 năm qua, xác định đúng những mặt được, chưa được, những tồn tại, yếu kém. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của đảng bộ nhiệm kỳ tới. 

Theo đó, từ 2015, BIDV phải đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chú trọng đặc biệt đến chất lượng tăng trưởng và quản trị rủi ro, chủ động hội nhập đầy đủ và sâu rộng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tiền tệ theo xung hướng chung của cả nền kinh tế là hội nhập đầy đủ và bình đẳng trong sân chơi khu vực và quốc tế. Về định hướng tầm nhìn chiến lược của BIDV đến năm 2030 đã được xác định là phấn đấu nằm trong Top 25 Ngân hàng lớn hàng đầu Đông Nam Á, Top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á Thái Bình Dương và Top 300 Ngân hàng lớn nhất thế giới...

Cùng với đó, Đại hội đã thống nhất những vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, công tác xây dựng Đảng, cũng như đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng cấp trên. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet