BIDV: Kết quả kinh doanh 9 tháng ra sao?

Ngân Giang

BIDV mới đây đã công bố kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm là 5.570 tỷ đồng, giảm 3,26% so với cùng kỳ, hoàn thành 71,81% kế hoạch cả năm.

Kết quả kinh doanh này trái ngược với các chỉ tiêu cơ bản như tín dụng và huy động lần lượt tăng 14,41% và 13,37% so với đầu năm.

Cho vay khách hàng tăng 14,41% so với đầu năm, đạt 828 nghìn tỷ đồng. Trong đó, cho vay ngắn hạn đạt 465,87 nghìn tỷ đồng, chiếm 56,26% dư nợ. Cho vay trung và dài hạn đạt 362,13 nghìn tỷ đồng, chiếm 43,74% dư nợ.

Cho vay khách hàng bằng VND đạt 737,57 nghìn tỷ đồng, tương đương 89,08% dư nợ; cho vay khách hàng bằng USD đạt 90,43 nghìn tỷ đồng, bằng 10,92% dư nợ.

Tiền gửi khách hàng cũng tăng 13,37% so với cùng kỳ lên 823,07 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi kỳ hạn là 678,34 nghìn tỷ đồng, chiếm 82,42% tổng tiền gửi khách hàng; tiền gửi không kỳ hạn là 144,73 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,58% tổng tiền gửi.

Tiền gửi khách hàng bằng VND là 771,74 nghìn tỷ đồng, chiếm 93,76% tổng tiền gửi; tiền gửi khách hàng bằng USD là 51,33 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,24% tổng tiền gửi.

Tổng thu nhập hoạt động tăng 28,14% so với cùng kỳ lên 27.676 tỷ đồng. Chi phí hoạt động cũng tăng 16,64% so với cùng kỳ lên 10.343 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lương thưởng tăng 18,37% so với cùng kỳ lên 5.962 tỷ đồng mặc dù số lượng nhân viên chỉ tăng 1,71% so với cùng kỳ lên 24.832 người. Như vậy, mức thu nhập bình quân của mỗi nhân viên BIDV là 26,681 triệu đồng/tháng.

Tỷ lệ nợ xấu sau khi xóa nợ là 2,08% so với mức 1,99% tại thời điểm cuối năm 2016. Trong đó nợ xấu tuyệt đối đã tăng thêm 2.816 tỷ đồng lên 17.245 tỷ đồng. Cụ thể: nợ nhóm 3 giảm 20,5% so với cùng kỳ xuống còn 5.153 tỷ đồng, bằng 0,62% tổng dư nợ; nợ nhóm 4 tăng 57,27% so với cùng kỳ lên 1.629 tỷ đồng, bằng 0,2% tổng dư nợ; nợ nhóm 5 tăng 51,39% so với cùng kỳ lên 10.463 tỷ đồng, bằng 1,26% tổng dư nợ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet