BIDV tài trợ vốn xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông tại Lào

N.Hoài

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Chính phủ Lào vừa ký kết 2 hợp đồng tín dụng quan trọng tài trợ vốn xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông tại Lào.

Các hợp đồng tín dụng được ký kết, gồm dự án đường giao thông Xăm Tày - Thông Thụ và dự án phát triển hạ tầng xây dựng huyện Xỏn, cũng thuộc tỉnh Hủa Phăn với tổng giá trị là 146,84 triệu USD.

Theo đó, tổng giá trị các hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa BIDV và Chính phủ Lào đến nay lên 200 triệu USD.

Tuyến đường Xăm Tày – Thông Thụ (là tuyến đường nối dài tuyến Thà Lẩu đi Xăm Tày) có giá trị 26,84 triệu USD.

Cấu phần dự án thứ hai là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của huyện Xỏn, tỉnh Hủa Phăn với mức tài trợ vốn của BIDV là 120 triệu USD.

Lãnh đạo Bộ Tài chính Lào và BIDV ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông tại Lào

Riêng đối với cấu phần hỗ trợ xây dựng đập thủy lợi huyện Xỉnh, tỉnh Luông Nậm Thà với giá trị 30 triệu USD đang tiếp tục được đàm phán và ký hợp đồng tín dụng chính thức vào tháng 5/2015.

Huyện Xỏn là một huyện mới chia tách, là một trong những huyện nghèo nhất cả nước với tỷ lệ hộ nghèo trên 70% và GDP bình quân đầu người 350USD, chỉ bằng 1/5 mức GDP bình quân chung của Lào. Với việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ góp phần nhanh chóng cải thiện, nâng cao mức sống của người dân cũng như góp phần đưa kinh tế của tỉnh Hủa Phăn phát triển theo kịp các địa phương khác trong cả nước Lào.

Dự kiến các gói tín dụng nói trên sẽ sớm được giải ngân ngay trong đầu tháng 5 năm 2015, BIDV cũng cam kết đảm bảo giải ngân đúng tiến độ và sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet