BIDV trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 8,5%

Ngân Giang

Ngày 21/10/2016, HĐQT BIDV đã có thông báo về việc chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015.

Theo đó tỷ lệ chi trả 8,5% cổ phiếu bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu là 04/11/2016; ngày thực hiện chi trả là 21/11/2016.

Trước thềm ĐHCĐ bất thường diễn ra ngày 22/10/2016, BIDV đã công bố một số chỉ tiêu quan trọng quý III/2016. Theo đó, đến hết quý III/2016, tổng tài sản tính đến 30/09/2016 đạt trên 956 nghìn tỷ, tăng trưởng 11,5%% so với đầu năm, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đến hết 30/09/2016 đạt trên 912  nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Trong đó dư nợ tín dụng đạt trên 698 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu 1,72%. Thị phần tín dụng đạt 13,6%, tăng 0,4% so với năm trước.

Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 887 nghìn tỷ đồng.  Trong đó, huy động vốn tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 754.000 tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm. Cơ cấu Huy động vốn chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng nền vốn ổn định từ khách hàng dân cư, số dư đạt trên 427 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chiếm 57% tổng huy động vốn. Thị phần huy động vốn đạt 14,5%, tăng 2,2% so với năm trước.

Dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng 19% so với đầu năm, tỷ trọng đạt 24% tổng dư nợ. Huy động vốn bán lẻ gia tăng tốt từ đầu năm, tăng tính ổn định nền vốn, đến 30/09/2016 tăng 20% so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 56,6% tổng huy động vốn. Nền khách hàng cá nhân ngày càng được mở rộng, đạt hơn 8,4 triệu khách hàng.

Lợi nhuận trước thuế quý III/2016 đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 71% kế hoạch năm, trích lập dự phòng rủi ro đủ theo quy định. Các tỷ lệ an toàn hoạt động đáp ứng theo quy định. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet