Cháu ngoại nhà thơ Tế Hanh tặng Đà Nẵng “bản đồ vô giá” về Hoàng Sa

Cháu ngoại nhà thơ Tế Hanh tặng Đà Nẵng “bản đồ vô giá” về Hoàng Sa
infonet Sáng 10/1, anh Trần Thắng, cháu ngoại nhà thơ Tế Hanh, Chủ tịch Viện Văn hoá và Giáo dục Việt Nam tại Mỹ đã trao tặng UBND huyện Hoàng Sa "tấm...

Chủ quyền

Tranh chấp

Tư liệu

Nghề biển

Xem thêm trên infonet