Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thanh Bình

Kể từ khi cộng đồng mạng tràn ngập thông tin về sự qua đời của vị tướng huyền thoại, ngay từ đêm đầu tiên nghe tin cho đến tận ngày cuối cùng, từ 30 Hoàng Diệu cho tới nhà tang lễ số 5 Lê Thánh Tông, Quảng Bình đất mẹ, nơi đâu cũng tràn ngập biển người đưa tiễn.

Infonet xin gửi tới chùm ảnh về biển người khóc thương Đại tướng, trong Nam ngoài Bắc trong suốt hơn một tuần lễ qua.

Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1
Tại 30 Hoàng Diệu, những ngày đầu của lễ viếng...
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 2
Đến tận ngày cuối cùng, vẫn đông nghịt người.
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 3
Tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Lê Thánh Tông... 
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 4
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 5
Người dân Hà Nội đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp về quê mẹ...
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 6
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 7
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 8
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 9
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 10
Tại TP.HCM, dòng người dài dằng dặc, vô tận. Ước tính có 800 ngàn người vào viếng Đại tướng
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 11
Người dân Quảng Bình đón Bác...
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 12
Muốn được chạm tận tay vào linh cữu Đại tướng
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 13
Bần thần tiễn Đại tướng
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 14
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 15
Nghẽn cả đường đi
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 16
Đưa Đại tướng về Vũng Chùa
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 17
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 18
Vũng Chùa
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 19
Lúc cử hành lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vẫn là biển người
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 20
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 21
Biển người trong Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 22


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet