Sau khi ban tổ chức khai ấn, hàng ngàn người đổ xô, nhảy vượt rào để cướp lộc, thậm chí khi hết lộc, nhiều người chồm lên bàn thờ để chà tiền, sờ vào bất kỳ vật gì để cầu may, xin lộc.

Biển người chen nhau để xin lộc.

Trèo lên cả bờ tường...

...để giành nhau cành lộc.

Nhảy tường để vào đền.

Chật ních trong không gian đền.

Tìm mọi cách để len qua đám đông.

Thi nhau chà tiền để cầu may.

Hoàng Nguyễn