Biện pháp giảm nghèo nhanh, vững và bàn về chăn nuôi đại gia súc vùng Tây Bắc

Huyền Thanh

Hôm qua 10/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hai hội nghị "Bàn biện pháp giảm nghèo nhanh và bền vững 6 tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo cao vùng Tây Bắc" và "Tổng kết công tác năm 2015, bàn về chăn nuôi đại gia súc vùng Tây Bắc".

Tại hội nghị “Bàn biện pháp giảm nghèo nhanh và bền vững 6 tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo cao vùng Tây Bắc” buổi sáng hôm qua do Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ LĐTB&XH và Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ảnh minh họa: VNExpress

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thành công trong công tác giảm nghèo trong gần 2 thập kỷ qua là kết quả tăng trưởng kinh tế nhanh và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị khi luôn đặt công tác giảm nghèo là mục tiêu hàng đầu của quốc gia. Trong đó, các địa phương trong vùng Tây Bắc có nhiều nỗ lực và đạt được thành tích giảm nghèo nhanh nhất cả nước.

Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, đất sản xuất, hạ tầng cơ sở còn thấp, trình độ dân trí chưa cao nên tỉ lệ hộ nghèo vùng Tây Bắc vẫn cao gấp 2,7 lần bình quân cả nước và có nguy cơ khoảng cách này ngày càng cao.

Theo Phó Thủ tướng, nếu xét tiêu chí mới về chuẩn nghèo đa chiều tại Quyết định 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/11/2015, áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, bao gồm cả y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, thông tin thì tỉ lệ hộ nghèo còn cao hơn nhiều và sự nghiệp giảm nghèo sẽ còn khó khăn hơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải nhìn nhận rõ tỉ lệ nghèo của vùng còn cao thì trách nhiệm này trước hết thuộc về các cấp lãnh đạo. Do vậy, cần đẩy mạnh hơn nữa phát triển KT-XH vùng Tây Bắc trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng như du lịch, lâm nghiệp, nông nghiệp (trong đó có chăn nuôi đại gia súc), kinh tế biên mậu với các giải pháp đồng bộ, bền vững để phát huy lợi thế so sánh của vùng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nghề, coi đây là giải pháp căn cơ hơn hết trong xóa nghèo.

Phó Thủ tướng chỉ rõ cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân tự vươn lên thoát nghèo, chống tư tưởng ỷ lại, an phận trong một bộ phận nhân dân.

Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì và phối hợp với Bộ LĐTB&XH xây dựng chương trình phát triển bền vững vùng Tây Bắc; tập trung nguồn lực hơn cho vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng lõi nghèo của Tây Bắc.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ LĐTB&XH cùng các bộ, ngành khác tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo hiện nay, xây dựng đồng bộ chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo (trong đó có 6 tỉnh nghèo nhất Tây Bắc).

Cấp ủy và chính quyền địa phương cần giải quyết rốt ráo đất ở, đất sản xuất, đất rừng cho người dân, đồng thời địa phương xây dựng nghị quyết chuyên đề về vấn đề này với chương trình hành động cụ thể, có sự giám sát, đánh giá của HĐND.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý toàn vùng đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Bầu cử HĐND sắp tới phải làm chặt chẽ, không để kẻ xấu phá hoại.

Buổi chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 và bàn giải pháp về chăn nuôi đại gia súc trong khu vực. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2015, kinh tế vùng Tây Bắc tiếp tục phát triển, văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Báo cáo tổng kết nhấn mạnh trong năm 2015 này, các chỉ tiêu về kinh tế tại 14 tỉnh Tây Bắc phát triển ổn định và đều tăng so với năm ngoái, thu nhập bình quân đầu người trong vùng đạt hơn 30 triệu đồng/năm trong khi số hộ nghèo giảm gần 81.000 hộ, hiện chỉ còn gần 15%. Một số chỉ số khác như tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, trồng mới rừng và Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt cao so với năm 2014.

Về chăn nuôi đại gia súc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng vùng Tây Bắc nhiều tiềm năng nhưng các tỉnh vẫn chủ yếu quan tâm đến trồng trọt, mà chưa chú ý đến chăn nuôi. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, một số tỉnh cần coi chăn nuôi đại gia súc là thế mạnh của địa phương, từ đó có đề án phát triển chăn nuôi, tăng số lượng và nâng cao chất lượng, giảm tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ NN&PTNT phối hợp xây dựng đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn tới và trình Chính phủ phê duyệt với cơ chế chính sách tạo điều kiện cho lĩnh vực này, có trung tâm sản xuất giống công nghệ cao, quy mô cấp vùng, đảm bảo cung cấp đủ giống cho vùng Tây Bắc.

Chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chế biến các loại thức ăn từ nguyên liệu sẵn có, đặc biệt là việc ngâm ủ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông để phát triển chăn nuôi cả 4 mùa.

Ban Chỉ đạo Tây Bắc trao đổi với Bộ NN&PTNT nghiên cứu chính sách phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn, triển khai các đề án phát triển nông nghiệp chất lượng cao, chăn nuôi đại gia súc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các địa phương vùng Tây Bắc phải chủ động hơn, không trông chờ, coi lợi thế về chăn nuôi trong vùng là lợi thế phải tận dụng tối đa để hội nhập quốc tế, có đề án chăn nuôi cho từng địa phương, nhân rộng mô hình VietGap trong chăn nuôi, chú trọng nâng cao chất lượng giống, quảng bá sản phẩm tốt hơn, gắn sản xuất với tiêu thụ, sản xuất những sản phẩm mà thị trường cần, trong đó phải phát huy mô hình nhập khẩu giống bò sữa, phối giống năng suất.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho biết, năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2011-2015, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng toàn vùng Tây Bắc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân toàn vùng đạt 9,97%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,4 triệu đồng, tăng 2,1 triệu đồng so với năm 2014; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 30,4 nghìn tỉ đồng (tăng 7,34%); chi ngân sách Nhà nước trên 99,2 nghìn tỉ đồng (bằng 97,9% so với năm trước); tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 83,1 nghìn tỉ đồng (tăng 4,3%), sản lượng lương thực đạt 4,1 triệu tấn, bình quân lương thực đạt 456 kg/người/năm; tỉ lệ che phủ rừng đạt 51,8%; tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt trên 93,9 nghìn tỉ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn vùng tăng 16% so với năm 2014; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 119 nghìn tỉ đồng...

Các mặt văn hóa-xã hội được quan tâm, phát triển với mạng lưới trường lớp được củng cố, chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chuyển biến tích cực. Hiện 100% xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục THCS và tiểu học đúng độ tuổi, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng với 76,3% xã có bác sĩ, bình quân 8,7 bác sĩ/vạn dân...

Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững và mở rộng, công tác xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực.

Về trọng tâm công tác năm 2016, Ban Chỉ đạo Tây Bắc xác định cùng với các địa phương trong vùng thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển vùng Tây Bắc.

Về các giải pháp cho chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn vùng Tây Bắc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho hay Bộ xác định rõ phát triển nông nghiệp là góp phần xóa đói giảm nghèo và đã ban hành các chính sách về phát triển nông nghiệp các tỉnh miền núi phía Bắc.

Bộ trưởng cho rằng, phương thức chăn nuôi trâu, bò thịt, dê chủ yếu là ở nông hộ với quy mô nhỏ, tận dụng thức ăn tự nhiên, nhiều nơi còn thả rông. Do đó, chúng ta cần thay đổi ngay tư duy chăn nuôi gia đình bởi đây là nền chăn nuôi tự cấp, tự túc, không thể tiến lên sản xuất hàng hóa, tạo chuỗi giá trị gia tăng lớn, đem lại lợi nhuận cho người dân.

Bộ trưởng nhấn mạnh cần mở rộng chăn nuôi lợn và gia cầm, cải tạo đàn trâu nền để nâng cao tầm vóc, chất lượng với việc sẽ tiến hành lập một Trung tâm giống trâu tại khu vực miền núi phía Bắc. Việc giảm quy mô đàn gia súc gần đây chủ yếu có liên quan đến việc thu hẹp diện tích có cỏ và khả năng cạnh tranh về giá cả trên thị trường.

(Bài viết có sử dụng một số thông tin trên Cổng thông tin Chính phủ Chinhphu.vn)

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet