Bình cứu hỏa trên xe ô tô: Nội dung chi tiết Thông tư 57 Bộ CA

Hướng Minh

Thông tư này hướng dẫn về trang bị phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm: Ô tô từ 04 chỗ ngồi trở lên, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc chở khách được kéo bởi xe ô tô, máy kéo...
Từ 6/1/2015 phương tiện cơ giới đường bộ phải trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Nga Ly

Trong thông tư có hiệu lực thi hành từ 6/1/2015 qui định đối tượng áp dụng gồm:

1. Chủ sở hữu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

2. Cơ quan, tổ chức quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

3. Công an các đơn vị, địa phương.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Chủ sở hữu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tự bảo đảm kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thuộc phạm vi quản lý của mình.

Kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước ở Trung ương và địa phương do ngân sách nhà nước bảo đảm và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung chi tiết Thông tư 57/2015 của Bộ Công an: 

 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet