Bình Định: 28 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới

NH

Ban Chỉ đạo Chương trình Nông thôn mới tỉnh Bình Định vừa công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh này lên 28 xã.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2010-2015 tỉnh Bình Định có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương 26 xã trong tổng số 122 xã trong toàn tỉnh. Đến nay, địa phương này đã thực hiện vượt 2 xã so với chỉ tiêu Trung ương giao.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet