Bình Dương có Phó Chủ tịch tỉnh mới

Minh Thư

Ông Mai Hùng Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Tại Quyết định 619/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Mai Hùng Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Mai Hùng Dũng được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. (Ảnh: website tỉnh Bình Dương)

Trước đó, ngày 17/4, HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ họp thứ 15 khóa VIII tiến hành bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả, ông Mai Hùng Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet