Bình Dương: Đảm bảo các nguyên tắc, dân chủ, phát huy trí tuệ của các đại biểu

Cao Sơn ( Báo Bình Dương)

Ngày 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức đại hội của 16 Đảng bộ cấp trên cơ sở. Theo đánh giá của Ban Thường vụ tỉnh, Các đại hội được chuẩn bị và tổ chức, trang trọng, tuân thủ các nguyên tắc theo quy định
Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã tổ chức thành công 16/16 Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó có 2 đại hội điểm (Đảng bộ thị xã Thuận An và Đảng bộ Công ty cổ phần cao su Phước Hòa) và 1 đại hội thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư (Đảng bộ huyện Bàu Bàng). Đại hội của các Đảng bộ cấp trên cơ sở đã làm tốt việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015; thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, của tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội được các cấp ủy cấp huyện, thị, thành phố và Đảng ủy trực thuộc thực hiện tập trung, nghiêm túc. Các đại hội được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, trang trọng, tuân thủ các nguyên tắc theo quy định, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; đề cao tính dân chủ, phát huy trí tuệ của đại biểu.

Công tác nhân sự thực hiện đảo bảo các nguyên tắc, hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đại hội chỉ bầu một lần là đủ số lượng cấp ủy, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, đặc biệt việc bầu các chức danh chủ chốt đều đúng với nhân sự dự kiến. Nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu theo chỉ thị của Bộ Chính trị; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ cao về chuyên môn tham gia cấp ủy tăng so với nhiệm kỳ trước. Công tác hướng dẫn bầu cử, kiểm phiếu được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo, không để xảy ra sai sót...

 Bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI

Tuy nhiên trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp trên cơ sở ở Bình Dương còn một số tồn tại như: Báo cáo chính trị của một số đơn vị còn dàn trải, thiếu phân tích đánh giá, chưa mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; chưa đi sâu phân tích nguyên nhân hạn chế, thiếu sót nhất là nguyên nhân chủ quan.

Báo cáo kiểm điểm của một số Đảng bộ có nội dung còn trùng lặp với Báo cáo chính trị; chưa đi sâu phân tích những hạn chế, yếu kém trong vai trò lãnh đạo của cấp ủy; chưa thể hiện rõ được đổi mới trong phong cách làm việc của tập thể cấp ủy và việc đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay;" nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chung chung.

Thời điểm hiện tại, Ban Thường vụ các Đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Bình Dương cần phân công cán bộ hỗ trợ cơ sở khắc phục những khó khăn và hạn chế đã được chỉ ra; rà soát để tập huấn, đào tạo cán bộ cơ sở sau đại hội; rà soát bổ sung các Quy chế hoạt động của cấp ủy, chính quyền cho phù hợp yêu cầu mới; tập trung nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2015 trong đó có các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet