Bình Dương: Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV là 9 người

Ngọc Khánh (t.h)

Theo kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, Bình Dương giới thiệu 12 ứng viên để bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa 14, giới thiệu 115 người để bầu 70 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.
Các đại biểu biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Dương. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Sáng 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Bình Dương được bầu là 9 đại biểu. Trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 4 đại biểu. 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết, thống nhất số lượng đại biểu do địa phương giới thiệu là 12 ứng cử viên; thống nhất về cơ cấu như UBTVQH đã dự kiến.

Về số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội nghị đã biểu quyết, thống nhất số lượng phân bổ danh sách ứng cử viên chính thức là 115 người để bầu 70 đại biểu theo quy định.

Ứng cử viên có thể Tải mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet