Bình Phước chia nhỏ 4 KCN không báo cáo Thủ tướng

Hồng Chuyên

Đó là nội dung Thông báo Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008-2013 vừa được Thanh tra Chính phủ công bố.

Theo thông báo số 3958/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ ký ngày 30/12/2015, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Phước chưa được quan tâm thực hiện, có biểu hiện buông lỏng về quản lý, thiếu nhất quán, thiếu đồng bộ trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai.

Cụ thể, Thông báo Kết luận Thanh tra chỉ rõ, trong tổng số 08 Khu Công nghiệp (KCN) được Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã chia nhỏ 4 khu công nghiệp (KCN) thành 15 KCN nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng ý trước khi thực hiện. Có 02 KCN với diện tích hơn 5 nghìn ha không có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng lại được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết; đến thời điểm thanh tra, cả 2 KCN này chưa được triển khai thực hiện, trong đó đã thu hồi chủ trương đầu tư của 1 KCN.

Một khu KCN bị thu hồi chủ trương tại Bình Phước (Ảnh: Báo Bình Phước)

Trong số 17 Cụm Công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 525ha được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có 13 CCN (438ha) chưa được triển khai thực hiện. Có 03 khu dân cư (KDC) thương mại với diện tích 180,98 ha triển khai thực hiện trước sau đó mới bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2011-2015. Trách nhiệm thuộc về UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Bình Phước.

Thêm vào đó, trong diện tích đất do Tổng công ty Cao su Việt Nam giao về địa phương, UBND tỉnh đã bố trí sử dụng 638ha ngoài mục đích phát triển công nghiệp và khu dân cư, không đúng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 26/05/2004, nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng ý trước khi thực hiện; giao đất cho các tổ chức kinh tế thực hiện 11 dự án đầu tư Khu dân cư trên địa bàn tỉnh không qua đấu giá quyền sử dụng đất….

Từ những sai phạm trên, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để có biện pháp khắc phục các sai phạm và tùy theo tính chất, mức độ sai phạm để có hình thức xử lý trách nhiệm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có sai phạm; Chấm dứt việc giao đất công để phát triển Khu dân cư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet