Bình Phước hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12

PV

Đảng bộ, quân dân tỉnh Bình Phước đã vượt qua khó khăn, thách thức, giành lấy những thành quả quan trọng trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị và an ninh quốc phòng, từng bước phát triển bền vững, năm sau cao hơn năm trước.

Chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa 10 là “Phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội và chủ quyền an ninh biên giới; khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển nhanh và bền vững”.   

Trong giai đoạn 2010 - 2015 vừa qua, Đảng bộ, quân dân tỉnh Bình Phước  đã vượt qua khó khăn, thách thức, giành lấy những thành quả quan trọng trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị và an ninh quốc phòng, từng bước phát triển bền vững, năm sau cao hơn năm trước.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Một số kết quả đạt được nổi bật: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,8%/năm; tổng giá trị GRDP năm 2015 đạt 10.150 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năm 2015 tỷ trọng nông - lâm - thủy sản đạt 38,5%, công nghiệp - xây dựng đạt 32,2%, thương mại - dịch vụ đạt 29,3%. Thu ngân sách tăng gấp 1,35 lần so năm đầu nhiệm kỳ. Ngành công nghiệp tiếp tục phát triển, phát huy lợi thế về nguyên liệu, lao động trong tỉnh. Toàn tỉnh hiện có trên 4.200 doanh nghiệp, 12 khu công nghiệp, 30 cụm công nghiệp; so với đầu nhiệm kỳ tăng gấp 1,6 lần về số doanh nghiệp và 1,6 lần về vốn đầu tư; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.543 tỷ đồng, tăng 2,1 lần. Kết quả chương trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đã nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông huyết mạch; hệ thống công trình điện, thủy lợi, trạm, trại, trường học, bệnh viện; chỉnh trang đô thị, giao thông nông thôn.
 
Đáng chú ý nhất trong nhiệm kỳ qua chính là dự án trồng 4.000 ha cao su tạo quỹ an sinh xã hội được quan tâm đặc biệt. Đến nay đã cơ bản hoàn thành, tạo thuận lợi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo giai đoạn tiếp theo. Toàn tỉnh thu hút đầu tư được 132 dự án vào các khu công nghiệp, trong đó 85 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 881 triệu USD.
 
Các mô hình kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại cùng với kinh tế tư nhân, hộ gia đình tiếp tục phát huy vai trò trong quá trình cơ cấu lại sản xuất và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh Bình Phước có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí, 8 xã đạt 15 - 18 tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Các lĩnh vực xã hội có bước phát triển, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân các dân tộc, vùng sâu, vùng xa từng bước được nâng cao; các giá trị văn hóa dân tộc, di tích lịch sử, di tích văn hóa được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; tuyến biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại đạt kết quả tích cực góp phần bảo đảm an ninh và phát triển kinh tế.

Đồng chí Phạm Quang Nghị tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị biểu dương những nỗ lực của cán bộ và nhân dân Bình Phước đã khắc phục khó khăn để đạt được những kết quả khá cao trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Phạm Quang Nghị đề nghị Đảng bộ tỉnh Bình Phước cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo bước phát triển vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế phù hợp với quy hoạch phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh cần gắn phát triển các loại cây công nghiệp với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; bảo vệ nghiêm những diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ xung yếu.

Đồng chí Phạm Quang Nghị cũng nhấn mạnh: Bình Phước cần đặc biệt chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, ổn định biên giới. Bình Phước cần xây dựng tuyến phòng thủ biên giới vững mạnh, giữ vững chủ quyền quốc gia, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Địa phương cần nâng cao hoạt động đối ngoại, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các tỉnh giáp biên, góp phần làm tốt công tác ngoại giao nhân dân với nước bạn Campuchia. Tỉnh cũng cần có các biện pháp giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, không để tạo thành những điểm nóng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet