Bình Phước: Kiểm tra công tác quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

PV

Chiều 15/8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo TƯ do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Bình Phước, kiểm tra công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuyết Minh đã báo cáo về công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo đó, Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết của Đảng theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp từng đối tượng, từng cấp; Nâng cao trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức quán triệt, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của cấp ủy và kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các cấp ủy Đảng, trước hết là Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thức sâu sắc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Việc tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc theo tinh thần đổi mới, thiết thực. Tinh thần, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên nghiêm túc, đa số đều nắm được những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Chương trình hành động của cấp ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt nghị quyết. Nội dung chương trình hành động xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, điều kiện đảm bảo, lộ trình thực hiện. Công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết được tiến hành với nhiều hình thức đa dạng, thường xuyên, có sự tham gia đồng bộ của các cơ quan báo chí và các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Các thành viên trong Đoàn công tác đã phát biểu, nêu lên những ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ hơn về một số vấn đề liên quan đến học tập Nghị quyết, trong đó đáng chú nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn vùng sâu, nông thôn, biên giới. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khẳng định cần chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XII của Đảng vào thực tế trên địa bàn tỉnh. Cách làm của Bình Phước là mạnh dạn đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống bằng những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đã tham mưu tốt cho Tỉnh ủy trong việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Việc thành lập đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhằm giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân, theo tinh thần vì dân hành động. Việc tăng cường kiểm tra về học tập, quán triệt Nghị quyết cần được phát huy, duy trì thường xuyên, giúp Đảng bộ các địa phương triển khai thực hiện tốt, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet