Bình Phước: tập huấn Báo cáo viên triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Hồng Sơn

Sáng ngày 7/7/2016, tại Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính đảng tỉnh Bình Phước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn Báo cáo viên triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuyết Minh nhấn mạnh: Việc tập huấn báo cáo viên nghiên cứu chuyên sâu về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên nắm được những nội dung cơ bản, những điểm mới, cũng như phương pháp triển khai.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Trăm thông tin về một số tình hình tác động đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với một số nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những năm tới. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Công Sởi - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, triển khai: Những điểm mới và nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng; Định hướng một số phương pháp triển khai cho cán bộ, đảng viên cơ sở.

Phát biểu quán triệt hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh, nhấn mạnh: Việc tập huấn báo cáo viên nghiên cứu chuyên sâu về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên nắm được những nội dung cơ bản, những điểm mới, cũng như phương pháp triển khai. Do đó, yêu cầu các đồng chí báo cáo viên các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp thu một cách tối đa những thông tin, kiến thức, phương pháp mà báo cáo viên triển khai tại hội nghị nhằm vận dụng triển khai ở cơ sở trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet