Bình Phước: Triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

Anh Đức

Ngày 28/6/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị lần thứ 4 mở rộng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năn 2016.

Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Phước thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gồm 12 nhiệm vụ, giải pháp bám sát tình hình thực tế của địa phương như: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ...

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, Chương trình hành động của Tỉnh ủy gồm 12 nhiệm vụ, giải pháp bám sát tình hình thực tế của địa phương như: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ...

Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu ra trong chương trình hành động, Tỉnh ủy cũng đề ra giải pháp về nguồn lực như: chuẩn bị tạo quỹ đất “sạch” để ưu tiên cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư quy mô, hiệu quả. Khai thác tốt tiềm năng thế mạnh về đất đai để tạo vốn đầu tư. Tăng cường xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh của tỉnh kết hợp với chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư, đất đai, giấy phép xây dựng. Đặc biệt quan tâm thu hút, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế có kinh nghiệm, năng lực tài chính để  đầu tư tại tỉnh.

Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến, các chỉ tiêu đạt được cao so với cùng kỳ năm trước. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đại biểu trúng cử đảm bảo cơ cấu theo định hướng. 
 
Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 tăng 10 bậc so với năm 2015. Phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2016 từ 3.850 tỷ lên 4.000 tỷ đồng. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (1//1/1997 – 1/1/2017) và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là ở các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực; Tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, kéo dài. Về xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng Đề án nhất thể hóa một số chức danh (tổ chức nội vụ, kiểm tra thanh tra) làm thí điểm ở cấp huyện. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, đơn vị, nhất là các ngành thuộc khối nhà nước phải tập trung chỉ đạo và thực hiện 9 nhóm vấn đề. Trong đó, tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế; Đẩy mạnh các giải pháp để tăng thu ngân sách, thu nợ đọng thuế; phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2016 lên 4.000 tỷ đồng; Rà soát thu hồi những dự án chậm đầu tư, nhất là dự án sử dụng đất công; Cải thiện tình hình tiếp cận đất đai, nhanh chóng sửa đổi Quyết định số 21/2013/QĐ - UBND, ngày 6/5/2014; Tăng chi cho quản lý, bảo vệ rừng; Chỉ đạo quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công; Rà soát giải quyết việc làm, tạo điều kiện về đất đai cho đồng bào nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác giảm nghèo phải đi vào thực chất. Xây dựng hệ thống chính trị; Tập trung cho công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Tăng cường và làm tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng; Chống oan sai trong lĩnh vực tư pháp; Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi khẳng định nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi các cấp các ngành và mỗi cá nhân, nhất là những người đứng đầu, phải phát huy trách nhiệm, trí tuệ, quyết tâm chính trị cao trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet