Bình Thuận có tiềm năng thành trung tâm năng lượng quốc gia

PV

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình đã bày tỏ sự tin tưởng đối với tỉnh Bình Thuận.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XII trình Đại hội chỉ rõ, nhiệm kỳ qua, mặc dù đối diện với không ít khó khăn và thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận không ngừng ra sức thực hiện đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội XII đề ra. Bộ mặt đô thị, nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh ngày càng khởi sắc. Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, phúc lợi xã hội được thực hiện tốt. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 Kinh tế của tỉnh trong 5 năm qua tăng trưởng với tốc độ khá. Tổng sản phẩm nội tỉnh tăng bình quân 6,72%/năm. Tổng thu nội địa 5 năm qua đạt hơn 18.400 tỷ đồng. Bình quân hàng năm tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 24.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo từ 9,09% năm 2011 đã giảm còn 3,64% cuối năm 2014. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tiến bộ; hệ thống chính trị ngày càng nâng dần hiệu lực, hiệu quả hoạt động; dân chủ được phát huy. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự có chuyển biến. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng  hiện nay” với quyết tâm chính trị cao, bước đầu khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém.

Các cháu thiếu nhi chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận đã đạt được trong 5 năm qua. Nổi bật nhất là Bình Thuận đã xác định hướng đi đúng, phù hợp, biến những khó khăn thành lợi thế so sánh và khai thác ngày càng tốt hơn những tiềm năng, lợi thế có được. Kinh tế Bình Thuận phát triển với tốc độ khá. 

Đồng chí Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh: Tỉnh là địa phương đầu tiên trong cả nước sản xuất năng lượng tái tạo, hứa hẹn trong tương lai sẽ trở thành một trong những trung tâm năng lượng của quốc gia. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII.


Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Bình Thuận có sáng kiến nối mạng thủy lợi liên thông giữa các hồ chứa nước, từng bước đưa Bình Thuận từ một tỉnh khô hạn trở thành một tỉnh căn bản chủ động nước tưới trên phần lớn diện tích canh tác, thúc đẩy nông nghiệp phát triển toàn diện, trong đó cây thanh long đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Kinh tế thủy sản duy trì được tốc độ phát triển, gắn chặt giữa khai thác, đánh bắt hải sản với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trương Hòa Bình cũng chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. 

Cụ thể là tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, quy mô còn nhỏ; công nghiệp phát triển chậm và công nghệ lạc hậu; tiềm năng du lịch chưa được khai thác đúng mức; sản xuất nông nghiệp còn theo phương thức truyền thống, chưa có mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Đời sống một bộ phận nhân dân, gia đình chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn... 

Nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh một số yêu cầu để Đảng bộ Bình Thuận đẩy mạnh thực hiện 3 giải pháp đột phá chiến lược, đó là​ xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tiếp tục đầu tư thủy lợi; phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư; tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhất là các lợi thế so sánh, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững hơn. 

 

Một số mục tiêu quan trọng của Bình Thuận trong nhiệm kỳ tới:

Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng từ 7 – 7,5%/năm, trong đó nhóm ngành công nghiệp – xây dựng tăng 9 – 9,5%/năm, dịch vụ tăng 8,2 – 8,7%/năm, nông – lâm – thủy sản tăng 3,3 – 3,8%/năm.

Huy động GRDP vào ngân sách từ 9,5 – 10%, thu hút vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP chiếm khoảng 43 – 44%, đến năm 2020 GRDP bình quân đầu người đạt từ 3.100 đến 3200 USD/năm…

Đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận cần đẩy mạnh thực hiện 3 giải pháp đột phá, chiến lược để thực hiện tốt các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

- Tập trung vào khâu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông

- Phát triển nguồn nhân lực

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Bình Thuận cũng cần coi trọng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet