Bộ Chính trị chuẩn y nhân sự Đảng bộ Quảng Ninh gồm 56 đồng chí

PV

Bộ Chính trị vừa ban hành Quyết định số 2078-QĐNS/TW về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.
Theo Quyết định này, Bộ Chính trị đã chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 56 đồng chí; chuẩn y Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh gồm 15 đồng chí.

Đồng thời, Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Đọc giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khoá XIV; các đồng chí: Đỗ Thị Hoàng, Nguyễn Đức Long và Vũ Hồng Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020  ra mắt Đại hội. Ảnh Báo Quảng Ninh

Ngày 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 56 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIII được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet