Bộ Công Thương công bố kết quả xử lý sau thanh tra tại Petrolimex

Diệu Thùy

Chiều 14/4, Bộ Công Thương đã thông báo kết quả xử lý sau thanh tra tại Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, quản lý hoạt động kinh doanh.

Về việc xếp loại doanh nghiệp đối với 31 công ty xăng dầu thành viên:

Trong kết luận thanh tra Petrolimex, Thanh tra Chính phủ kiến nghị, Bộ Công Thương rà soát, xem xét việc xếp loại doanh nghiệp đối với 31 công ty xăng dầu thành viên có vi phạm trong việc chấp hành pháp luật thuế năm 2010 và 2011 theo đúng quy định.

 

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, ngày 14/4/2017, Bộ Công Thương cho rằng, năm 2011, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước. Bộ Công Thương có thẩm quyền xếp loại doanh nghiệp đối với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam; đối với các công ty xăng dầu thành viên, việc xếp loại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

“Bộ Công Thương đã xếp loại doanh nghiệp loại A năm 2010, 2011 đối với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là theo thẩm quyền và đảm bảo quy định”, Bộ Công Thương khẳng định.

Năm 2012, cơ quan thuế đã kiểm tra và ban hành các quyết định xử phạt vi phạm trong việc chấp hành pháp luật thuế đối với 31 công ty xăng dầu thành viên.

Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, các quyết định xử phạt hành chính này đều xảy ra sau thời điểm nộp báo cáo xếp loại doanh nghiệp nên không thực hiện hồi tố để xếp loại cho doanh nghiệp đã được xếp năm 2010, 2011 mà được làm căn cứ xếp loại doanh nghiệp năm 2012.

Về việc xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân thuộc Tập đoàn và các công ty liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, quản lý hoạt động kinh doanh:

Bộ Công Thương cho biết, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có báo cáo số 1271/LLX-HĐQT ngày 26/10/2016 về việc thực hiện Kết luận thanh tra. Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa được triển khai thực hiện.

Ngày 11/01/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Công văn nghiêm khắc phê bình Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chậm trễ trong việc thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu khẩn trương thực hiện đầy đủ nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Bộ Công Thương cho biết, ngay trong ngày, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo kết luận luận của Thanh tra Chính phủ dưới sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Bộ và các vụ chức năng thuộc Bộ Công Thương đã xác định trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, quản lý hoạt động kinh doanh.

“Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kiến nghị tại Thông báo số 2280/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ; đã kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, thiếu sót. Qua kiểm điểm đã xác định được nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan và đề ra biện pháp khắc phục. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý điều hành theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đồng thời chỉ đạo, quán triệt các đơn vị thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện”, Bộ Công Thương cho hay.

Trước đó, Thanh tra chính phủ đã thông báo nêu rõ những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản và cổ phần hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và một số đơn vị thành viên là: Công ty mẹ - Tập đoàn đã đầu tư tài chính ngoài ngành nghề kinh doanh chính (ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản) với tổng số tiền 2.255,6 tỷ đồng, trong đó có nhiều khoản đầu tư với giá trị lớn không đúng quy định; một số khoản đầu tư của Công ty mẹ hiệu quả thấp, đầu tư 178,5 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex và Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex; Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu Vipco vi phạm nghiêm trọng trong việc hợp tác đầu tư.

Trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các công ty xăng dầu thành viên chưa thực hiện đúng quy định của Bộ Tài chính trong việc trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã hạch toán vào chi phí xăng dầu hao hụt vượt định mức, không đúng quy định của Quy chế kinh doanh xăng dầu, làm giảm hiệu quả kinh doanh gần 7 tỷ đồng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chưa quản lý chặt chẽ xăng dầu tiêu thụ trước các thời điểm điều chỉnh giá, sản lượng xăng xuất bán trước thời điểm tăng giá tại một số công ty xăng dầu thành viên tăng bất thường từ 2,3-6,7 lần so với sản lượng bán bình quân… Trách nhiệm đối với những tồn tại, vi phạm nêu trên thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các công ty xăng dầu thành viên liên quan. 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet