Bộ Công Thương tiếp tục quán triệt Nghị quyết HN lần thứ 4 BCH TƯ Đảng XII

PV

Chiều ngày 20/12/2016, Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Lần thứ tư BCH Trung ương Đảng Khóa XII, chuyên đề thứ hai.

  Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương đã trao đổi các nội dung, Chuyên đề 2 như: Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

  Theo nội dung Chuyên đề 2, việc đổi mới mô hình tăng trưởng là để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững, toàn diện về cả kinh tế, xã hội và môi trường. Không thúc đẩy tăng trưởng bằng mọi giá, gây tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tiến bộ, công bằng xã hội, giữ gìn môi trường sinh thái. 

  Đồng thời, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng và ngày càng dựa nhiều hơn vào các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trí sáng tạo của con người Việt Nam và thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, mọi tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, các địa phương và cả nước.

  Trao đổi tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề 2, lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh, nội dung Chuyên đề này rất gần gũi với các đảng viên Đảng bộ Bộ Công Thương. Việc thấm nhuần các tư tưởng, đường lối của đảng và chuyển hóa, lồng ghép các tư tưởng đó trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị là điều rất quan trọng, có quan hệ tương trợ, bổ sung nhau.

  Sau hội nghị này, Bộ Công Thương đề nghị các cán bộ chủ chốt tại các tổ chức đảng cơ sở cần quán triệt sâu sắc nội dung chuyên đề tới các đảng viên trong chi bộ, đồng thời, tùy theo đặc điểm của đơn vị mình, có kế hoạch hành động phù hợp nhằm hiện thực hóa các nội dung Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mình. 

  cùng chuyên mục
  Kéo xuống để xem tiếp nội dung
  Xem thêm trên infonet