Bộ GD&ĐT chính thức cho phép thí sinh điều chỉnh môn thi

Thí sinh có thể đến nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, cụm thi để chỉnh sửa thông tin về môn thi, ưu tiên khu vực, chế độ ưu tiên, họ tên… hoặc gửi email thông qua tài khoản được cấp.

Ngày 23-5, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga có văn bản gửi Sở GD&ĐT và các trường ĐH chủ trì cụm thi đề nghị các sở GD&ĐT, các trường ĐH chủ trì cụm thi tiếp tục cho phép các thí sinh (nếu có nguyện vọng) được điều chỉnh các thông tin trong phiếu đăng kí dự thi, kể cả điều chỉnh môn thi đã chọn.

Theo đó, thí sinh sẽ điền thông tin vào Phiếu điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi và nộp tại một trong các nơi: đơn vị đăng ký dự thi (điểm thu nhận hồ sơ, Sở GD&ĐT hoặc trường ĐH chủ trì cụm thi). Thí sinh có thể thay đổi thông tin trước ngày 27-5.

Ông Ga yêu cầu Sở GD&ĐT tổng hợp Phiếu điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi của thí sinh và gửi cho trường ĐH chủ trì cụm thi để trường báo cáo Bộ và cập nhật các thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

Việc này theo Bộ GD&ĐT là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Trước đó, nhiều trường đã nhận được yêu cầu của thí sinh về việc chỉnh sửa môn thi cũng như sai sót trong hồ sơ dự thi. Nhưng theo quy định, Bộ đã khóa phần mềm dữ liệu nên không sửa được. Trường hợp còn sai sót, thí sinh được phép chỉnh sửa tại cụm thi vào ngày làm thủ tục dự thi (30-6).

Bộ GD&ĐT cho học sinh 20 ngày, kể từ sau khi kết thúc nộp hồ sơ (ngày 30-4) để chỉnh sửa hồ sơ thông qua tài khoản tại Sở Giáo dục. Ngày 20-5, dữ liệu phải chuyển giao cho các trường ĐH để chuẩn bị khâu tổ chức thi nên thông tin về cụm thi, môn thi không được điều chỉnh.

Nguồn PLO

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet