Bộ GD&ĐT chính thức công bố phiếu đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ

Sông Mã

Bộ GD&ĐT vừa công bố phiếu đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ. Mỗi học sinh phải tải mẫu đăng ký này gửi kèm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH,CĐ năm 2015.

Thủ tục hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ của các thí sinh bao gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu đăng ký xét tuyển và bì thư có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

Thí sinh nhận phiếu báo dự thi.

Lưu ý: Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ cả 4 nguyện vọng. Những nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định.

Đợt xét tuyển phải ghi rõ: xét tuyển nguyện vọng I hoặc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I (hoặc II, III, IV). Nếu thí sinh cần điều chỉnh chế độ ưu tiên (so với thông tin trong Phiếu ĐKDT) thì đánh dấu X vào mục "Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên"; sau đó ghi rõ vào ô tương ứng với các mục. Khu vực ưu tiên:  điền một trong các mã  1, 2NT,  2 hoặc  3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình.

Mẫu phiếu xét tuyển của Bộ GD&ĐT vừa công bố.

Đối tượng ưu tiên:  điền một trong các ký hiệu từ  01,02, 03, 04, 05, 06, 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng (nếu không thuộc đối tượng ưu tiên nào thì bỏ trống). Để điều chỉnh chế độ ưu tiên, thí sinh cần nộp kèm theo hồ sơ  ĐKXT minh chứng về chế độ ưu tiên.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, để các trường ĐH, CĐ tuyển sinh các trường cần công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường: Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển vào ngành hoặc nhóm ngành.  Những trường hợp sử dụng nhiều trường hợp để xét tuyển cho một ngành phải quy định và công bố độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.

Các trường hợp bổ sung dùng để xét tuyển trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu; Điểm xét tuyển vào từng ngành. Nhập thông tin tuyển sinh của trường vào phần mềm quản lý thí sinh.

Tổ chức nhận hồ sơ và cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh. Ít nhất ba ngày một lần các trường phải công bố danh sách thí sinh xét tuyển vào trường. Xác định danh sách trúng tuyển và cập nhật vào phần quản mềm quản lý thí sinh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet