Bộ GDĐT công bố phổ điểm các môn thi: Điểm trung bình môn Tiếng Anh thấp nhất!

Bạch Dương

Ngày 26/7, Bộ GDĐT đã công bố phổ điểm các môn thi và phổ điểm các khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Kết quả cho thấy, khối A, A1, B có điểm trung bình trên 15; khối C có điểm trung bình xấp xỉ 15; khối D, D1 có điểm trung bình dưới 15. Điều này là do phổ điểm các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa lệch về phía điểm cao còn phổ điểm của môn Tiếng Anh lệch về phía điểm thấp.

Tại 70 cụm thi do các trường ĐH chủ trì có thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ, môn Toán có 569.681 bài thi, trong đó có 8 bài điểm 10. Số bài đạt trong khoảng 9-10 là 5.438 bài (chiếm 0.95%). Điểm trung bình 5,02.

Môn Ngữ văn có 554.861 bài thi, trong đó có 14 bài đạt điểm cao nhất là 9,5. Số bài đạt trong khoảng 9-10 là 434 bài (chiếm 0.08%). Điểm trung bình 5,15.

Môn Vật lý có 341.982 bài thi, trong đó có 14 bài đạt điểm 10; 2.516 bài đạt trong khoảng 9-10 (chiếm 0.74%). Điểm trung bình 6.02.

Môn Hóa học có 313.317 bài thi, trong đó có 15 bài đạt điểm 10; 1.479 bài đạt trong khoảng 9-10 (chiếm 0.47%). Điểm trung bình 5.48

Môn Sinh học có 108.705 bài thi, trong đó có 6 bài đạt điểm 10; 971 bài đạt trong khoảng 9-10 (chiếm 0.89%). Điểm trung bình 5.26

Môn Lịch sử có 87.376 bài thi, trong đó có 5 bài đạt điểm 10; 877 bài đạt trong khoảng 9-10 (chiếm 1.00%). Điểm trung bình 4.32.

Môn Địa lý có 191.810 bài thi, trong đó có 9 bài đạt điểm 10; 2.425 bài đạt trong khoảng 9-10 (chiếm 1.26%). Điểm trung bình 5.27.

Môn Tiếng Anh có 472.000 bài thi, trong đó có 10 bài đạt điểm 10; 2.444 bài đạt trong khoảng 9-10 (chiếm 0.52%). Điểm trung bình 3.48

Phổ điểm các khối thi A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh thi tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì như sau:


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet