Bộ GD&ĐT xin ý kiến đánh giá về SGK Tiếng Anh

PV

Thực hiện chủ chương một chương trình, nhiều sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh dùng cho các cấp học phổ thông.

Bộ tiêu chí gồm 45 tiêu chí và được chia thành 4 nhóm: 

Nhóm I: Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học 

Nhóm II: Thiết kế và cấu trúc 

Nhóm III: Kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ 

Nhóm IV: Hỗ trợ người dùng sách 

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 3 mức điểm gồm: 0 (không đạt); 1 (đạt) và 2 (tốt). Sách giáo khoa được đánh giá với 45 tiêu chí đạt mức điểm 1 và 2 tương đương tổng số điểm đánh giá từ 60 đến 90 và không có điểm 0 nào sẽ được đề xuất là phù hợp với một chương trình cụ thể.

Bộ tiêu chí khi được thông qua sẽ là căn cứ để các Hội đồng thẩm định sách giáo khoa tiến hành thẩm định sách; Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách; giáo viên và nhà trường tham khảo khi chọn sách đã được Bộ phê duyệt để dạy học trong trường.

Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản,  Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo nội dung Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh dùng cho các cấp học phổ thông  lên website của Bộ (www.moet.gov.vn) để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Ý kiến góp ý để hoàn thiện Bộ tiêu chí nêu trên gửi về: Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết Dự thảo bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa Tiếng Anh

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet