Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo công khai luận án tiến sĩ trên mạng

Sông Mã

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ, yêu cầu rà soát điều kiện đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ.

Trong văn bản số 2299/BGDĐT-GDĐH do Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký, chuyển gửi tới các cơ quan chức năng có yêu cầu rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ tại cơ sở, về số lượng và chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện và học liệu, danh mục các hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu; quy mô đào tạo...; dừng tuyển sinh từ tháng 6/2016 đối với các ngành không còn đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định hiện hành.

Văn bản của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, trong văn bản do Thứ trưởng – Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga ký cũng có nêu: Thực hiện đúng Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành; rà soát, hoàn thiện văn bản quy định chi tiết của cơ sở đào tạo về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ; tăng cường công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở đào tạo, công khai danh mục đề tài luận án tiến sĩ đang nghiên cứu, công khai toàn văn luận án trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành.

Để làm được những điều như trên, Bộ GD&ĐT mong muốn các cơ sở phát triển chương trình, đổi mới phương pháp đào tạo; nâng cao yêu cầu đối với luận án tiến sĩ và tiêu chuẩn người hướng dẫn, tiêu chuẩn thành viên hội đồng đánh giá luận án; đảm bảo và từng bước nâng cao chuẩn đầu ra so với tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học; có lộ trình tiếp cận với các chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ.

Tuy nhiên, trong văn bản số 2299/BGDĐT-GDĐH cũng mong muốn các cơ đào tạo trình độ tiến sĩ phải tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật qua các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước; đảm bảo thời gian nghiên cứu sinh tham gia sinh hoạt chuyên môn tại khoa, bộ môn theo qui định của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

Thông tin Bộ GD&ĐT, Bộ đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ theo hướng nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế; trong thời gian tới, sẽ tiến hành rà soát, kiếm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ ở tất cả các cơ sở đào tạo trong cả nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet