Bộ Giao thông công bố kết quả kiểm tra hàng loạt doanh nghiệp vận tải

Vạn Xuân

Theo kết quả kiểm tra, các đơn vị kinh doanh vận tải (KDVT) được kiểm tra đã cơ bản chấp hành các quy định về kinh doanh bằng xe ô tô. Tuy nhiên, các đơn vị KDVT vẫn còn có một số tồn tại, đặc biệt là tồn tại về hoạt động của bộ phận quản lý…

Bộ GTVT cho biết, thực hiện Quyết định số 781/QĐ-BGTVT ngày 16/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại một số địa phương, từ ngày 24- 28/4/2016, Đoàn thanh tra của Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại tỉnh Quảng Bình.

Đoàn đã tiến hành thanh tra các điều kiện pháp lý để hoạt động kinh doanh vận tải, nơi đỗ xe, phương tiện và quản lý phương tiện, quản lý sử dụng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, phương án kinh doanh và chất lượng dịch vụ vận tải, việc kê khai, niêm yết giá cước... tại 7 đơn vị kinh doanh vận tải (KDVT); việc tổ chức dịch vụ kinh doanh, bảo đảm các quy định kỹ thuật của bến xe ô tô khách tại 3 bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bộ GTVT vừa công bố kết quả kiểm tra điều kiện an toàn tại các doanh nghiệp vận tải ở Quảng Bình. Ảnh minh họa

Theo đánh giá của Đoàn thanh tra, Sở GTVT Quảng Bình cơ bản đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải trên cơ sở các quy định của pháp luật; công tác quản lý vận tải qua thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) đã được Sở quan tâm thực hiện có hiệu quả, đã phát hiện và xử lý được nhiều vi phạm; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đã được Thanh tra Sở GTVT Quảng Bình tăng cường, đạt kết quả tương đối tốt.

Các đơn vị KDVT được kiểm tra đã cơ bản chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện KDVT bằng xe ô tô. Tuy nhiên, các đơn vị KDVT vẫn còn có một số tồn tại, đặc biệt là tồn tại về hoạt động của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông; nhiều đơn vị còn có phương tiện người lái xe có vi phạm về thời gian lái xe liên tục trên 10% số ngày xe hoạt động trong một tháng. Các bến xe đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành GTVT về hoạt động của bến xe ô tô khách.

Để thực hiện tốt hơn việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách, Đoàn thanh tra của Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Quảng Bình tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm siết chặt hoạt động KDVT bằng xe ô tô; tăng cường công tác kiểm tra tại đầu bến đối với các xe chở khách, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các xe vi phạm trong hoạt động vận tải như xe chạy sai hành trình, dừng đỗ đón trả khách sai quy định, "xe dù, bến cóc", xe núp bóng hợp đồng để chạy tuyến cố định, tiến hành thanh tra đối với các đơn vị KDVT chưa được Bộ GTVT thanh tra theo Quyết định số 781/QĐ-BGTVT ngày 16/3/2016.

Ban hành văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh đối với các xe người lái xe có vi phạm về thời gian lái xe liên tục trên 10% số ngày xe hoạt động trong một tháng theo quy định tại Thông tư số10/2015/TT-BGTVT.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Quảng Bình phải hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị KDVT, bến xe ô tô khách được thanh tra khắc phục các tồn tại, thực hiện các yêu cầu của Đoàn thanh tra và báo cáo Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) bằng văn bản kết quả thực hiện các nội dung nêu trên (bao gồm cả kết quả thực hiện của các đơn vị KDVT, bến xe ô tô khách được thanh tra) trước ngày 30/6/2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet