Bộ GTVT: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng

PV

Bộ Giao thông Vận tải quyết tâm phấn đấu với trách nhiệm cao nhất thực hiện có hiệu qủa mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã thay mặt BCH Đảng bộ Bộ GTVT ký ban hành Chương trình hành động số 10 - Ctr/ĐU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Theo đó, Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ GTVT nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ. Giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các công tác kiểm tra, giám sát; Công tác phòng, chống, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng bộ Bộ GTVT. Quyết tâm phấn đấu với trách nhiệm cao nhất thực hiện có hiệu qủa mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet