Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng cho lập hãng hàng không Ngôi Sao Việt

Nguyễn Cường

Ngày 6/4 Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có thông cáo khẳng định quan điểm chính thức về đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của công ty cổ phần hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt (Ngôi Sao Việt).
Bộ GTVT cho rằng việc có thêm hãng hàng không mới hoàn toàn phù hợp với chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Theo đó Bộ GTVT cho rằng công ty Ngôi Sao Việt là hãng hàng không đã được cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại, và từ khi được cấp phép, công ty đã cung cấp các dịch vụ hàng không chung phục vụ kinh tế, xã hội và du lịch, kèm theo đó là các dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (MRO), dịch vụ khai thác cảng hàng không.

Để mở rộng kinh doanh tháng 8/2015 Ngôi sao Việt đã trình hồ sơ xin cấp giấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không. Trên cơ sở các quy định liên quan, Bộ GTVT nhận thấy hồ sơ xin cấp Giấy phép của Ngôi sao Việt cơ bản đã đáp ứng điều kiện để xem xét.

Dựa trên báo cáo kết quả thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Giấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Ngôi sao Việt. Đến nay, Văn phòng Chính phủ đang xin ý kiến của Bộ Tài chính về văn bản xác nhận vốn (trước ngày 15/4/2016).

Về việc một số thông tin cho rằng vốn chủ sở hữu của Ngôi sao Việt mới chỉ đạt 652.7 tỷ đồng, trong khi quy định vốn tối thiểu để thành lập hãng hàng không là 700 tỷ, Bộ GTVT cho rằng theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty thì thực tế nguồn vốn góp của chủ sở hữu đã đủ 700 tỷ.

Tuy nhiên, do Công ty đang trong giai đoạn đầu tư ban đầu, toàn bộ hoạt động đầu tư được dùng từ nguồn vốn góp và chưa có doanh thu nên lợi nhuận chưa phân phối đang âm 47,3 tỷ. Công ty đã cam kết trong 6 tháng tới sẽ bổ sung đủ số vốn theo quy định nếu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Từ những thẩm định trên, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận việc cấp Giấy phép cho Ngôi sao Việt và Bộ cho biết sẽ chỉ cấp Giấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không khi doanh nghiệp đã đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 30.

Bộ GTVT cũng cho rằng việc có thêm hãng hàng không mới hoàn toàn phù hợp với chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hành khách có thêm cơ hội lựa chọn sử dụng phương tiện vận chuyển hàng không với mức giá hợp lý...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet