Bộ GTVT thu gần 4.400 tỷ từ thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước

Diệu Thùy

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã hoàn thành việc thoái vốn tại 113 doanh nghiệp, với tổng số tiền thu về 4.399,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo tổng kết tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011- 2015 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trong 5 năm qua đã cổ phần hóa 137 doanh nghiệp nhà nước, tăng 67 doanh nghiệp so với kế hoạch phê duyệt.

Ảnh minh họa

Đến hết năm 2015, hoàn thành đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) 124 doanh nghiệp, trong đó có 12 tổng công ty, thực hiện nộp vào quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) số tiền 1.701 tỷ đồng.

Trong 12 tổng công ty hoàn thành cổ phần hóa, 7 tổng công ty đã tìm được nhà đầu tư chiến lược và thực hiện bán cổ phần.

Về cổ phần hóa doanh nghiệp có quy mô lớn, doanh nghiệp đặc biệt: trong tổng số 137 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa có 16 tổng công ty. Trong đó quy mô lớn như Tổng công ty Hàng không Việt Nam với tổng tài sản trên 57 nghìn tỷ đồng; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, tổng tài sản trên 40 nghìn tỷ đồng; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, tổng tài sản trên 17 nghìn tỷ đồng. Đồng thời Bộ cũng chỉ đạo Vinalines thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp cảng biển.

Theo Bộ GTVT, sau khi cổ phần hóa, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của 10 công ty mẹ - tổng công ty cổ phần hóa đã có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể như tổng tài sản trước cổ phần hóa hơn 17.000 tỷ nhưng sau cổ phần hóa tăng lên gần 22.000 tỷ; lợi nhuận trước thuế từ 67 tỷ tăng lên 630 tỷ đồng.

Đồng thời thu nhập bình quân của người lao động đã có sự cải thiện đáng ghi nhận. Trước cổ phần là 5,94 triệu/người/tháng nhưng sau cổ phần đã tăng lên 9,05 triệu/người/tháng.

Về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ GTVT cho biết, Bộ đã hoàn thành việc thoái vốn tại 113 doanh nghiệp, với tổng số tiền thu về gần 4.400 tỷ đồng. Bộ đã rà soát, báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ cho phép thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 10 công ty mẹ - tổng công ty. 

Đến nay, Bộ đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Cienco1, Cienco 4, thoái 20% vốn điều lệ tại các Tổng công ty: Vận tải thủy và Tư vấn thiết kế giao thông vận tải; 31% vốn điều lệ tại Cienco 8 thu về trên 753 tỷ đồng. Dự kiến quý I/2016 sẽ hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại các tổng công ty.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tái cơ cấu DNNN vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Theo đánh giá của Bộ GTVT, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011- 2015 chưa có hệ thống quy định cơ chế, chính sách đầy đủ, đồng bộ dưới hình thức Nghị định hoặc Luật để tạo hành lang pháp lý trong quá trình thực hiện, nguồn lực tài chính cho tái cơ cấu rất khó khăn, kinh nghiệm tái cơ cấu còn hạn chế.

Việc tái cơ cấu theo ngành và lĩnh vực không phân biệt cấp quản lý chưa được thực hiện đầy đủ, quyết liệt, nhiều DNNN vẫn đang thuộc sở hữu, quyền quản lý của Bộ, ngành không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp; chưa có danh mục, lộ trình cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Và cuối cùng là mô hình tổ chức, phương thức hoạt động sau cổ phần hóa chưa thay đổi, thích ứng với yêu cầu của tình hình mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet