Bộ GTVT tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 TƯ Đảng

H.Thanh

Hôm 20/12, Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đã yêu cầu các lãnh đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT, sau Hội nghị tiếp tục quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động với những nội dung mà Hội nghị Trung ương đã thông qua; quyết tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện phê bình và tự phê nghiêm túc, thẳng thắn trong sinh hoạt Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị đã giới thiệu với các đại biểu tham dự các Nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua tại Hội nghị lần thứ tư; truyền đạt tới các đảng viên lý do, mục tiêu, quan điểm cũng như những nội dung chủ yếu và giải pháp, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra; chỉ ra các vấn đề để nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng như 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa". Các đại biểu cũng được nghe phổ biến và hướng dẫn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XII).
  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet