Bộ Ngoại giao triển khai hiệu quả 4 lĩnh vực then chốt

PB

Triển khai hiệu quả 4 lĩnh vực then chốt: chính trị, kinh tế, văn hóa, tuyên truyền đối ngoại là đánh giá của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về kết quả của Đảng bộ Ngoại giao nhiệm kỳ vừa qua.

Chiều 13-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và đồng chí Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 13-7 và kéo dài hết sáng ngày 14-7, Đại hội được nghe Báo cáo chính trị về công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 26 nhiệm kỳ 2010-2020… Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đại hội nhất trí đánh giá Đảng Bộ Bộ Ngoại giao đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng Bộ luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao tự phê bình và phê bình; công tác xây dựng cơ quan, củng cố bộ máy tổ chức và kiện toàn đội nghị cán bộ các cấp được đặc biệt quan tâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.      Nguồn: TTXVN

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá, Đảng bộ Bộ Ngoại giao luôn đoàn kết, phát huy được sức mạnh và trí tuệ toàn Đảng bộ; triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, có hiệu quả hoạt động ngoại giao trên cả 4 lĩnh vực then chốt: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và tuyên truyền đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, góp phần quan trọng vào việc duy trì môi trường hòa  bình, ổn định, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, xử lý tốt thách thức, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tranh thủ điều kiện quốc tế và khu vực thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Bộ Ngoại giao liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội nhất trí 7 phương hướng lớn, 7 mục tiêu cụ thể và 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó nhấn mạnh tập trung tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu, lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tích cực, chủ động triển khai và nâng cao hiệu quả ngoại giao toàn diện, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước… Đảng bộ Bộ cũng đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet