Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Báo chí và Phó Chánh Thanh tra Bộ TT&TT

Bình Minh

Chiều 6/5/2016, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã trao 2 quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Báo chí và Phó Chánh Thanh tra Bộ TT&TT.

Cụ thể, theo Quyết định số 679 ngày 29/4/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, bổ nhiệm có thời hạn ông Lưu Đình Phúc Phó Cục trưởng phụ trách chức vụ Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí kể từ ngày 29/4/2016.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Báo chí.

Và theo Quyết định số 718 ngày 6/5/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Tiến Dũng, Chuyên viên chính Phòng Thư ký Tổng hợp, Văn phòng Bộ TT&TT giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ TT&TT kể từ ngày 6/5/2016.

Chính thức nhận quyết định bổ nhiệm, cả hai ông Lưu Đình Phúc và Đinh Tiến Dũng đều bày tỏ tâm trạng xúc động, vinh dự và tự hào, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn tới Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ TT&TT và đặc biệt là Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã tín nhiệm và trao trọng trách mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng làm Phó Chánh Thanh tra Bộ TT&TT.

Đây là 2 quyết định bổ nhiệm đầu tiên do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký ban hành kể từ ngày chính thức nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chúc mừng 2 tân lãnh đạo của Cục Báo chí và Thanh tra Bộ TT&TT.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng lưu ý: “Trọng trách tới đây của Cục Báo chí rất nặng nề. Luật Báo chí đã được thông qua. Cục phải chủ động tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Quy hoạch báo chí Cục cũng phải làm mạnh hơn. Lãnh đạo Chính phủ vừa nhấn mạnh Bộ TT&TT phải chỉ đạo thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí. Về các công việc thường xuyên khác, đề nghị Cục cũng hết sức quan tâm, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về báo chí đối với các cơ quan báo chí in và điện tử, biểu dương những cái làm được, đồng thời xử lý nghiêm minh những sai phạm của các cơ quan báo chí”.

“Việc bổ nhiệm 2 tân lãnh đạo Cục Báo chí và Thanh tra Bộ TT&TT lần này bổ sung thêm nguồn lãnh đạo 7x cho Bộ TT&TT. Mong lãnh đạo Bộ tới đây sẽ có thêm cán bộ thế hệ 7x. Mong các đơn vị chú ý hơn đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chia sẻ thêm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet