Bộ NN&PTNT: Giá trị thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại các doanh nghiệp thuộc Bộ đạt 39,51% kế hoạch

Ngân Giang

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 31/12/2015, số vốn đã thoái tại các doanh nghiệp thuộc Bộ là 2.175.137 tỷ đồng, đạt 39,51% so với kế hoạch.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt kế hoạch thoái vốn cho 1 tập đoàn và 11 tổng công ty, chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, đặc biệt đối với lĩnh vực chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, bất động sản, các quỹ đầu tư.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 31/12/2015, số vốn đã thoái tại các doanh nghiệp thuộc Bộ là 2.175.137 tỷ đồng, đạt 39,51% so với kế hoạch.

Trong đó, thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành theo giá trị sổ sách là 645,745 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 93,18%. Giá trị thu về là 564,499 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 81,5%, so với giá trị sổ sách đạt 87,4%.

Tổng số vốn nhà nước đã thoái tại các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ cốn chi phối theo giá trị sổ sách là 1.524,309 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 32%. Giá trị thu về là 1.610,638 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 33,56%, so với giá trị sổ sách đạt 105,66%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet