Bộ NN&PTNT: Hầu hết các doanh nghiệp đều bảo toàn vốn

Hiền Anh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, các doanh nghiệp do Bộ quản lý đã được cổ phần hóa, vốn nhà nước vẫn được bảo toàn và phát triển trong giai đoạn 2011-2015.
Bộ NN&PTNT: Hầu hết các doanh nghiệp đều bảo toàn vốn - ảnh 1

Cụ thể, năm 2011, có 20/20 doanh nghiệp vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Năm 2012, có 13/13 doanh nghiệp vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Theo đó, việc huy động vốn, quản lý, giám sát việc huy động vốn được các doanh nghiệp quan tâm, sử dụng có hiệu quả.

Năm 2013, có 13/14 doanh nghiệp vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Tương tự, năm 2014, có 11/12 doanh nghiệp vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Tuy nhiên, trong 2 năm 2013-2014, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) đều không bảo toàn được vốn nhà nước do kinh doanh thua lỗ, việc huy động vốn, quản lý, giảm sát việc huy động vốn kém hiệu quả.

Đến năm 2015, có 13 DNNN trong đó có 3 công ty đang cổ phần hóa là: Vinafood 2, Tổng Công ty Lâm nghiệp, và Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp, có 2 Tổng Công ty đã thực hiện cổ phần hóa và chuyển sang mô hình CTCP là Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam và Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam. Có 3/13 doanh nghiệp mất an toàn về tài chính, 10/13 doanh nghiệp an toàn về tài chính. Các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích, các đơn vị công ích đều hoàn thành nhiệm vụ được giao.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet