Bộ Nội vụ sẽ trình Quốc hội cơ cấu thành viên Chính phủ khóa XIV

Tuấn Minh

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; Tờ trình của Thủ tướng về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ...

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình.

Cụ thể, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016; Tờ trình của Chính phủ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015; Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Bộ Nội vụ sẽ trình cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ ở kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; danh sách Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục tình trạng cá chết tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại Hội trường.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14, vào lúc 9h ngày 20/7, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc kỳ họp và điều khiển các phiên họp cho đến khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội khóa 14.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến.

Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội.

Vào buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội khóa 13 Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp thứ nhất này là Quốc hội sẽ xem xét, quyết định, phê chuẩn các nhân sự cấp cao của Nhà nước. Theo đó, sau phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sang ngày 21/7/2016, đầu giờ sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mới sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Tiếp đó, đến ngày 25/7, Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, Chủ tịch nước sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ….

Ngoài công tác nhân sự, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Biểu quyết thông qua về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề bằng hệ thống biểu quyết điện tử....

Dự kiến, tổng thời gian làm việc của Quốc hội 14 tại kỳ họp đầu tiên khoảng 9 ngày, trong đó họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/7 và dự kiến bế mạc vào ngày 30/7/2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet