Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt NQ Đại hội Đảng toàn quốc XII

PV

Việc quán triệt sâu sắc, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động.

Đảng ủy Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, việc quán triệt sâu sắc, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động. Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; Đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.
Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị, các đại biểu dự Hội nghị trong quá trình học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát vào các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị; tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe TS. Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt các nội cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng, tập trung vào 6 nhóm vấn đề chính, có tính bao quát toàn bộ nội dung văn kiện, như: Những định hướng lớn phát triển kinh tế xã hội; Vấn đề xây dựng Đảng; Các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII... Các đại biểu đã được quán triệt Chương trình hành động của ngành Nội vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet