Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12

Lê Hiền - Trần Huệ

Lúc 9h30' hôm nay 26/1, Đại hội Đảng 12 tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới tại hội trường.

Theo trình tự, Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu trước, sau đó đến Đoàn thư ký, sau đó đến các đại biểu.

Hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu:
Sau khi bỏ phiếu xong, các đại biểu ngồi đúng vị trí, không giải lao.

10h20': Ban Kiểm phiếu đang thực hiện việc kiểm phiếu.

Hình ảnh Ban Kiểm phiếu mở hòm bỏ phiếu:


11h00': Ban Kiểm phiếu đã thu phiếu về. Phiếu được chuyển về phòng kiểm phiếu.

Kết thúc bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Các đại biểu đã nghỉ giải lao.

Cuối giờ chiều nay 26/1 sẽ công bố kết quả bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet