Bỏ phiếu tín nhiệm: chỉ một mức hay chia thành bốn mức?

Nguyễn Dũng

Trước khi Dự thảo Nghị quyết được thông qua, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về các mức trên phiếu tín nhiệm. Có ý kiến cho rằng nên bỏ bốn mức khác nhau, nhưng ý kiến khác lại cho rằng trên phiếu chỉ nên có một mức “tín nhiệm”, đại biểu chỉ cần lựa chọn “có” hay “không”.

Theo Ủy ban pháp luật, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội cũng như mục đích và yêu cầu về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn là thực sự cần thiết. Nghị quyết này sẽ giúp Quốc hội, Hội đồng nhân dân nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, Dự thảo Nghị quyết quy định có 04 mức trên phiếu lấy tín nhiệm là “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm trung bình”, “tín nhiệm thấp” và “chưa có ý kiến”. Tuy nhiên, một số ý kiến khác còn băn khoăn trong việc xác định các mức độ “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm trung bình”, “tín nhiệm thấp”, vì cho rằng tín nhiệm cao hay thấp phải dựa trên cơ sở của kết quả tỷ lệ phiếu tín nhiệm nhiều hay ít. Do đó trên phiếu chỉ nên có duy nhất một mức “tín nhiệm”, nếu đại biểu nào tín nhiệm thì đánh dấu (X) vào ô đồng ý, còn đại biểu nào không tín nhiệm thì đánh dấu (X) vào ô không đồng ý. Căn cứ vào tỷ lệ phiếu tín nhiệm để xác định người được lấy phiếu đạt tín nhiệm cao hay tín nhiệm thấp.

Bỏ phiếu tín nhiệm: chỉ một mức hay chia thành bốn mức? - ảnh 1
Nhiều ý kiến cho rằng bỏ phiếu tín nhiệm nên thực hiện định kỳ hàng năm

Đối với thời gian bỏ phiếu tín nhiệm cũng đang có hai luồng ý kiến khác nhau. Nhiều ý kiến tán thành quy định tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hàng năm và được tiến hành bắt đầu tại kỳ họp đầu tiên mỗi năm kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ. Nhưng bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị chỉ nên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hai lần trong một nhiệm kỳ của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, vì cho rằng thời gian một năm là quá ngắn, chưa đủ để người giữ chức vụ thể hiện được khả năng của mình. Hơn nữa, việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm dễ tạo tâm lý “dĩ hòa vi quý”, e dè, ngại va chạm, không dám nghĩ, dám làm, khó có thể tạo ra những bước chuyển đột phá tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Khi Nghị quyết thông qua, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng kiểm toán nhà nước.

Hội đồng dân tộc sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chủ tịch và các uỷ viên của Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chủ nhiệm và các uỷ viên của Uỷ ban. Bên cạnh đó Hội đồng nhân dân các cấp lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên của Uỷ ban nhân dân. Các Ban của Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên của ban mình, trừ Trưởng Ban.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet