Bộ Quốc phòng phát hiện nhiều phương tiện bay không người lái hoạt động ở khu vực cấm

P.V

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã phát hiện một số hoạt động của tàu bay không người lái có tính tự phát, không làm thủ tục xin cấp phép đã bay vào các khu vực cấm.

Hoạt động của thiết bị bay không người lái vẫn diễn biến phức tạp.

Bộ Quốc phòng vừa có Công văn số 11747 về việc tăng cường quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Công văn nêu rõ, thời gian gần đây, tình hình hoạt động của các phương tiện bay không người lái có những diễn biến phức tạp, Bộ Quốc phòng đã phát hiện một số hoạt động bay của tàu bay không người lái có tính tự phát, không làm thủ tục xin cấp phép bay, bay vào các khu vực cấm bay.

Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nắm được các nội dung quy định tại Nghị định số 36/2008 của Chính phủ và Thông tư số 35/2017 của Bộ Quốc phòng về quản lý, khai thác tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Bộ Quốc phòng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện rà soát đối tượng, thủ tục xin cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ vào Việt Nam. Đồng thời, quản lý các hoạt động bay, đối tượng sản xuất, mua bán, sở hữu, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ để kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 36 và Thông tư số 35.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân nắm, hiểu và thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 36 và Thông tư số 35. Chú trọng phổ biến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động bay; các hành vi nghiêm cấm khi khai thác, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác, sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ để có biện pháp quản lý. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động bay bằng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng cũng khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia các Câu lạc bộ Hàng không để đưa hoạt động của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ đúng theo quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet