​Bộ Quốc phòng tổng kết 6 tháng đầu năm: Tiếp tục thực hiện NQ 12 của Đảng

Nguyễn Cường

Ngày 13/7 tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội trong 6 tháng đầu năm. Chủ trì buổi họp là Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - UVTW Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Thường xuyên nắm chắc tình hình

Theo thống kê, trong 6 tháng qua Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, thống nhất, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, thực hiện nhiều nội dung lớn, quan trọng.

Trong khi đó các đơn vị tích cực, chủ động hướng dẫn triển khai thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công, chất lượng công tác tham mưu được nâng lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Toàn quân luôn sẵn sàng chiến đấu cao, thường xuyên nằm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chủ động phối hợp với lực lượng công an xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, qua đó bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, biển đảo của tổ quốc.

Các đơn vị bộ đội chủ lực cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương, luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương và hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ quân đội đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ quân đội toàn quân”. Ngoài ra còn hội nghị sơ kết và gặp mặt, tôn vinh các điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Các hoạt động trên đã góp phần xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đồng thời Quân ủy Trung ương ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về tổ chức biên chế, trang bị của quân đội, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nhờ sự nỗ lực của toàn quân, tình hình mọi mặt đều ổn định, đời sống chiến sĩ được cải thiện, toàn quân kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện nghị quyết 12 của Đảng

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định phải tiếp tục nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống để không bị bị động, bất ngờ.

Chỉ đạo các học viện, nhà trường trong quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển sinh, giáo dục, thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, chủ động phòng chống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, triển khai hiệu quả công tác dân vận, tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tiên tai, khắc phục hậu quả do ô nhiễm bom mìn, chất độc da cam/dioxin trên các địa bàn trọng điểm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet