Bổ sung 3 Làng Thanh niên lập nghiệp

Mai Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo, về việc bổ sung Đề án quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp, giai đoạn 2013-2020.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, lưu ý việc rà soát tình hình triển khai thực hiện Đề án, trong đó xác định các hạng mục sắp xếp thứ tự ưu tiên, khả năng cân đối vốn cho các dự án, để đảm bảo tiến độ hoàn thành các mục tiêu của Đề án; hoàn thiện bổ sung 3 dự án mới vào Đề án quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp, giai đoạn 2013-2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư trên cơ sở bổ sung quy hoạch mới, ưu tiên bố trí vốn để thực hiện Đề án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

  3 Làng thanh niên lập nghiệp được bổ sung gồm: Làng thanh niên lập nghiệp Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Làng thanh niên lập nghiệp Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình và Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chu, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Việc bổ sung quy hoạch 3 dự án Làng thanh niên lập nghiệp vào Đề án là rất cần thiết, vì đây là những vùng đặc biệt khó khăn, hạ tầng lạc hậu.

Mục tiêu của dự án là đưa thanh niên lên lập nghiệp nhằm xây dựng hạ tầng thiết yếu, khai thác thế mạnh, tiềm năng đất đai để xây dựng nông thôn mới, bảo vệ và trồng rừng phòng hộ, giữ vững quốc phòng, an ninh vùng biên giới đặc biệt khó khăn…

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet