Bộ Tài chính đề xuất giảm một loạt phí

Hải Yến

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 75/NQ-CP về các biện pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ cùng một số đơn vị xin ý kiến điều chỉnh giảm một số loại phí

Cụ thể, Bộ Tài chính vừa có công văn 11472 ngày 29/8/2017 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.

Theo đó, dự thảo Thông tư do Bộ Tài chính xây dựng nhằm sửa đổi Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 (Thông tư 286) điều chỉnh giảm một số loại phí.

Theo đó, đối với phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu: Trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để phục vụ cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu hiện đang có mức thu là 350 nghìn đồng/lô hàng, và Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức thu này giảm xuống còn 200 nghìn đồng/lô hàng.

Đối với phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, Thông tư 286 quy định, nếu cơ quan địa phương thực hiện thì mức thu là 30 nghìn đồng/lần/người; còn cơ quan trung ương thực hiện thì mức thu là 50 nghìn đồng/lần/người. Và đề xuất của Bộ Tài chính đưa ra mức thu chung là 30 nghìn đồng/lần/người.

Đồng thời Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 (Thông tư 279) đối với biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư 279, việc thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và công bố quy định an toàn thực phẩm (từ thực phầm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng); phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá nếu công bố lần đầu sẽ thu 500 nghìn đồng/lần/sản phẩm, còn công bố lại thì có mức thu là 300 nghìn đồng/lần/sản phẩm. Tuy nhiên, theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức phí trên sẽ được điều chỉnh xuống còn 200 nghìn đồng/lần/sản phẩm trong lần công bố đầu và công bố lại sẽ giảm xuống còn 100 nghìn/lần/sản phẩm.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế cung cấp số thu phí, lệ phí bị giảm trong các trường hợp sau:

Khi bãi bỏ lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu quy định tại Thông tư 285;

Khi giảm phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu, phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản quy định tại Thông tư 286;

Khi giảm phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại Thông tư 279.

Đây là một trong số những nội dung được Bộ Tài chính xin ý kiến các đơn vị liên quan nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 75/NQ-CP về các biện pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet